Мисија, Традиција и Посветеност

Основачите на Assistive.mk имаат долгогодишно искуство добиено со истражување и работа со асистивни уреди кои ги користат лицата со попреченост. Наша единствена цел претставува асистивните уреди кои им се нужно потребни на лицата со попреченост да ги направиме лесно достапни на нашите простори.

Каталог

Иновација

Неуморно работиме на дизајн, развој и производство на наши асистивни уреди кои дополнително ќе ја намалат цената на чинење на постоечките уреди и ќе ги приближат истите нашите верни клиенти.

ЛЕСНО ДОСТАПНИ АСИСТИВНИ УРЕДИ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Сите производи