Детска тастура со зголемени тастери

product-img
product-img

Детска тастура со зголемени тастери

Опис на производот

Овие тастатури се предвидени да се користат од страна на лица кои имаат потешкотии со видот или некоја попреченост која го оневозможува користењето на стандардните тастатури, како и од страна на мали деца, како нивна прва тастатура, со цел полесно да ги воочат и научат буквите и бројките. Достапни се со македонска и англиска поддршка.

ЛЕСНО ДОСТАПНИ АСИСТИВНИ УРЕДИ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Сите производи