Издвоен клик

product-img

Издвоен клик

Опис на производот

Со овие тастери се заменуваат командите на компјутерско глувче (левклик, десен клик, влечење и сл.). Тие имаат димензии 6.5 cm x 6.5 cm x 1.5 cm.Постои можност за нивно групирање и програмирање по желба

ЛЕСНО ДОСТАПНИ АСИСТИВНИ УРЕДИ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Сите производи