Рака за глувчиња

product-img

Рака за глувчиња

Опис на производот

Оваа рака за глувчиња е наменета за држење на асистивните уреди на лица кои не се во можност да ги држат самите. Таа има три зглобовикои овозможуваат движење во сите три оски. Фиксирањето се врши само на една точка.Може да се монтира на работна маса како и на инвалидска количка.

ЛЕСНО ДОСТАПНИ АСИСТИВНИ УРЕДИ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Сите производи