Тастатура со зголемени тастери

product-img
product-img
product-img
product-img

Тастатура со зголемени тастери

Опис на производот

Овие тастатури се предвидени да се користат од страна на лица кои имаат потешкотии со видот или некоја попреченост која го оневозможува користењето на стандардните тастатури.

ЛЕСНО ДОСТАПНИ АСИСТИВНИ УРЕДИ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Сите производи