Тастер за комуникација

product-img
product-img

Тастер за комуникација

Опис на производот

Овој единствен уред за комуникација има повеќе примени. Со кликање на обоениот тастер, кој е лесно воочливо, уредот испушта однапред предодреден звук. Тие звуци можат да бидат одреден збор, фраза или песна преку кои корисникот може да ги изрази своите чувства.

ЛЕСНО ДОСТАПНИ АСИСТИВНИ УРЕДИ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Сите производи