Џојстик

product-img
product-img
product-img

Џојстик

Опис на производот

Џојстиците се користат како замена за компјутерското глувче за лица кои имаат телесни потешкотии и ограничени движења на рацете. Овие уреди се состојат од една рачка и повеќе тастери. Курсорот се управува со помош на движење на рачката, која се движи во сите насоки, додека тастерите ги заменуваат некои од командите на глувчето (лев клик, десен клик, влечење и сл).

ЛЕСНО ДОСТАПНИ АСИСТИВНИ УРЕДИ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Сите производи