Trackball глувче

product-img
product-img
product-img

Trackball глувче

Опис на производот

Компјутерско глувче кое се состои од мало топче кое слободно се ротира во фиксна основа. Со помош на топчето се управува курсорот на екранот, а дополнителните тастери имаат функција како тастерите на стандардно глувче. Наменет е за лица кои имаат потешкотии при користење на стандардно глувче.

ЛЕСНО ДОСТАПНИ АСИСТИВНИ УРЕДИ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Сите производи