Асистивна технологија

Единствената компанија во Македонија и регионот која нуди различни асистивни уреди за подобрување на секојдневниот живот, како и образовниот процес, на лицата со попреченост.

Нашата мисија е да понудиме прифатливи решенија кои ќе им го подобрат животот на лицата со попреченост.

©2020 Outboard Support Hub